FAKTA OM STRÅLSKYDD

Efficiently unleash cross-media information without cross-media value. Quickly maximize timely deliverables for real-time schemas.

STRÅLSKYDD

I Sverige finns det en myndighet som heter SSM som arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. 2018 kom det en ny lag om strålskydd, med ett utökat ansvar för den som bedriver verksamhet med strålning. Här nedan kan ni läsa den nya lagen.

Vissa verksamheter behöver söka tillstånd för att bedriva strålningsverksamhet, medan det räcker med anmälningsplikt för verksamheter med låg strålningshalt. Det finns många lagar och föreskrifter som berör strålning, beroende på vilken typ av strålning som avses, hur mycket strålning det är och vilken typ av verksamhet som avses.

För att göra det lite enklare för er har vi samlat några av de mest väsentliga lagarna här nedanför som ni också kan ladda ner. Vi har även lagt in länkar till de sidor som behandlar vad som gäller när man startar olika typer av verksamheter, så att ni lättare kan hitta de lagarna.
SSMFS 2018:396

Grundläggande bestämmelser om skydd mot joniserande strålning. Lagen ger också svar på vad som gäller vid tillståndsplikt, tillsyn och ansvarsbestämmelser såsom böter eller fängelse.


SSMFS 2018:506

Förordningen beskriver gällande dosgränser, krav på optimering samt andra bestämmelser om skydd mot strålning.SSMFS 2018:1

Föreskriften ställer bland annat krav på organisation, skydd av arbetstagare samt allmänhet och miljö. Även kontroller av HASS, utbildning och dokumentation. Definition på HASS kan ses i bilaga 6.SSMFS 2018:3

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om undantag från strålskyddslagen och om friklassning av material, byggnadsstrukturer och områden. Här ges friklassningsnivåer för olika radionuklider.


SSMFS 2018:2

Föreskriften ställer krav på anmälningspliktig verksamhet såsom slutna strålkällor (inte HASS).


OFFERTFÖRFRÅGAN

Du kan på vår hemsidan direkt be om en offertförfrågan. Vi kommer att återkoppla till dig så fort som möjligt med ett prisförslag. Klicka på knappen för att komma till offertförfrågan.
TILL OFFERTFÖRGRÅGAN