HÅLLBARHET

Efficiently unleash cross-media information without cross-media value. Quickly maximize timely deliverables for real-time schemas.

HÅLLBARHET

Bly är ett material som har unika egenskaper. Det är också ett material som använts under lång tid. Det är viktigt att tänka på att bly är ett hälsofarligt material att få i sig. Följer man däremot anvisningarna vid hantering av bly, så är det ingen fara att jobba med det.

Allt bly som vi använder i våra produkter är 100% återvunnet bly. Bly går att återanvända ett obegränsat antal gånger och tappar inte egenskaper även om det återvinns flera gånger.

När våra produkter är installerade kommer man inte i kontakt med blyet och därigenom uppstår ingen hälsofara. Vid destruktion av gamla produkter är det lätt att identifiera blyet och återvinna det på rätt sätt.ARBETE MED BLY

Arbetsgivare som har personal som arbetar med bly måste följa arbetsmiljölagen. Om personalen jobbar med bly mer än enstaka tillfällen, så måste man genomföra hälsoundersökningar. Läs mer om det i nedanstående lag.

För att arbeta med bly korrekt bör vissa enkla regler om hygien observeras:

• Användning av handskar vid arbete med bly säkerställer ett fast grepp såväl som skydd mot skada eller förorening.
• Att svälja blypartiklar, föreningar eller lösningar måste undvikas.
• Det är viktigt att alltid tvätta händerna noggrant före måltid och före ev rökning och snusning.
• Inandning av blystoft och ånga måste undvikas.
• Svetsning eller lödning bör därför endast utföras utomhus eller i väl ventilerade rum.
• En mask måste bäras i områden där damm och rök produceras. Förorenade arbetskläder ska förvaras och tvättas separat från andra textilier.
• Ytbehandlade blyprodukter är inte bara tillgängliga i ett stort antal ytbehandlingar och färger, men ger också extra säkerhet under arbetet tack vare deras hygieniska tätning.
• Bly är ett kompakt, tungt material. Rullar som väger över 25 kg borde aldrig flyttas av bara en person.

Ni får gärna och skriva ut vår Lathund som kan sättas upp på arbetsplatsen om hur du ska handskas med bly.

Lathund för säker hantering av bly

MILJÖSTANDARD FÖR BLY

VISITEK använder bara bly från leverantörer som går utöver de lagstadgade bestämmelserna. Som medlem i European Lead Sheet Industry Association (ELSIA) uppfyller vår leverantör de stränga kraven i sin Code of Practice for Product Stewardship. Det går att läsa mer om certifieringen nedan.


MILJÖ OCH HÅLLBARHET: EN PERFEKT CYKEL

Valsade blyprodukter för byggbranschen består till 100% av återvunnet bly, vilket ger dem den eftertraktade miljömässiga produktdeklarationen från Institute Construction and Environment e.V. (IBU). VISITEKs leverantör handlar i enlighet med gällande lagar och på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt och tillämpar en etisk arbetspolitik. Blyet som används är uteslutande från producenter med den senaste smält- och filtertekniken. För beläggningsapplikationer använder VISITEK material som garanterar full återhämtning av metallen. Återvinning är en stor faktor för miljön: Skador som orsakas av gruvning undviks, liksom långa transportvägar. Skadliga avfallsmaterial elimineras. VISITEK lägger stor vikt vid produktionsprocesser som är miljö- och klimatvänliga. Hela processkedjan hos vår leverantör är certifierad enligt miljöstandarden DIN EN ISO 14001. På grund av blyets smältpunkt på 327 grader Celsius är den energi som krävs för att bearbeta den lägre än för många andra byggmetaller. Ett energidatahanteringssystem enligt DIN EN ISO 50001 styr optimal energiförbrukning. Blyavfall som uppkommer vid produktion hos vår leverantör återförs till materialcykeln i bolagets egen återvinningsanläggning.
OFFERTFÖRFRÅGAN

Du kan på vår hemsidan direkt be om en offertförfrågan. Vi kommer att återkoppla till dig så fort som möjligt med ett prisförslag. Klicka på knappen för att komma till offertförfrågan.
TILL OFFERTFÖRGRÅGAN