Blyfri Strålskyddsskiva

Blyfri Strålskyddsskiva

Safeboard är en blyfri lösning för röntgenavskärmning. Istället för bly innehåller skivan bariumsulfat. Safeboard har goda brand- och ljudisolerande egenskaper. Skivans dimensioner är 625x1800x12,5 mm och väger 17,7 kg per kvadratmeter. Vid montering behöver skivornas skarv spacklas med ett speciellt Safeboard-spackel.

Blyfri Strålskyddsskiva

Safeboard är en blyfri lösning för röntgenavskärmning. Istället för bly innehåller skivan bariumsulfat. Safeboard har goda brand- och ljudisolerande egenskaper. Skivans dimensioner är 625x1800x12,5 mm och väger 17,7 kg per kvadratmeter. Vid montering behöver skivornas skarv spacklas med ett speciellt Safeboard-spackel.

  • Antal kvadratmeter skiva * 575kr

  • Antal hinkar spackelmassa * 500kr

    1 st hink spackelmassa räcker till 14 kvadratmeter skivor

  • Antal strålskyddskåpor * 550kr

    Strålskyddskåpan används för att strålskydda bakom genomföringar som vid t ex elboxar

Blyfri Strålskyddsskiva
Antal kvadratmeter skiva - 575kr
Antal hinkar spackelmassa - 500kr
Antal strålskyddskåpor - 550kr
Subtotal