STRÅLSKYDDSGLAS

Efficiently unleash cross-media information without cross-media value. Quickly maximize timely deliverables for real-time schemas.

STRÅLSKYDDSGLAS

Strålskyddsfönster används som strålskydd vid röntgen- och gammastrålning inom sjukvård, industri och forskning. VISITEK har 2 typer av strålskyddsglas, RD30 och RD50. Strålskyddskraven uttryckt i blyekvivalens kan variera från delar av mm bly till flera 100 mm. Båda glasen är avsedda för invändigt bruk. För utvändigt bruk placeras strålskyddsglaset i en isolerruta.

RD30 STRÅLSKYDDSGLAS
RD30 är ett draget glas som motsvarar 0,5 mm Pb vid 75 kV. Detta glas går att härda. RD30 går även att laminera med andra glas för att uppnå bättre brand- ljud- eller säkerhetsegenskaper.

RD50 STRÅLSKYDDSGLAS
RD50 är ett gjutet glas som går att laminera för att uppnå högre blyekvivalens än vad som är möjligt med ett enstaka glas.
RD50 går även att laminera med andra glas för att uppnå bättre brand- ljud- eller säkerhetsegenskaper.ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Strålskyddsglas används som strålskydd vid röntgen- och gammastrålning inom sjukvård, industri och forskning. Exempel på användningsområden för strålskyddsglas kan vara PET-CT, Spect CT och tandröntgen. Vi tillverkar strålskyddskarmar i aluminium, rostfritt stål, lackerat stål eller trä.

SKÖTSEL & UNDERHÅLL
Blyglasets yta är något mjukare än vanligt planglas varför extra försiktighet bör iakttagas vid hanteringen. Strålskyddsglasets yta är känslig för angrepp från syror och baser. Se till att eventuell tätning ej innehåller sura eller basiska substanser som tex ättiksyra eller ammoniak. Vid tvättning av strålskyddsglas bör vatten, ickeslipande tvättmedel, sprit samt vattenlösning av ceriumoxid användas medan sura och basiska medel är olämpliga.DIMENSIONER

Blyekvivalens

2,1 mm Pb

2,5mm Pb

3,0mm Pb

3,5mm Pb

4,9mm Pb

6,1mm Pb

Glastjocklek

7 – 9 mm

8,5 – 19,5mm

10 – 12 mm

11,5 – 14 mm

16 – 19 mm

20 – 23 mm

Maximal storlek

2400 x 1100 mm

2400 x 1100 mm

2000 x 1000 mm

2000 x 1000 mm

1500 x 800 mm

1500 x 800 mm


OFFERTFÖRFRÅGAN

Du kan på vår hemsidan direkt be om en offertförfrågan. Vi kommer att återkoppla till dig så fort som möjligt med ett prisförslag. Klicka på knappen för att komma till offertförfrågan.
TILL OFFERTFÖRGRÅGAN