RADIATION PROTECTION

Efficiently unleash cross-media information without cross-media value. Quickly maximize timely deliverables for real-time schemas.

RADIATION PROTECTION

In Sweden, there is an authority called SSM that works to promote and prevent people and the environment from the undesirable effects of radiation, now and in the future. In 2018, a new law on radiation protection was introduced, with an increased responsibility for those who conduct radiation operations. Below you can read the new law. Some companies need to apply for a license to conduct radiation operations, while reporting obligations for businesses with low radiation content are sufficient.

There are many laws and regulations that apply to radiation, depending on what type of radiation is intended, how much radiation it is and what type of activity is intended. To make it a little easier for you, we’ve compiled some of the most important laws below that you can also download.

We have also included links to the pages that deal with what applies when starting different types of business, so that you can more easily find those laws.
SSMFS 2018:396

Grundläggande bestämmelser om skydd mot joniserande strålning. Lagen ger också svar på vad som gäller vid tillståndsplikt, tillsyn och ansvarsbestämmelser såsom böter eller fängelse.


SSMFS 2018:506

Förordningen beskriver gällande dosgränser, krav på optimering samt andra bestämmelser om skydd mot strålning.SSMFS 2018:1

Föreskriften ställer bland annat krav på organisation, skydd av arbetstagare samt allmänhet och miljö. Även kontroller av HASS, utbildning och dokumentation. Definition på HASS kan ses i bilaga 6.SSMFS 2018:3

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om undantag från strålskyddslagen och om friklassning av material, byggnadsstrukturer och områden. Här ges friklassningsnivåer för olika radionuklider.


SSMFS 2018:2

Föreskriften ställer krav på anmälningspliktig verksamhet såsom slutna strålkällor (inte HASS).


OFFERTFÖRFRÅGAN

Du kan på vår hemsidan direkt be om en offertförfrågan. Vi kommer att återkoppla till dig så fort som möjligt med ett prisförslag. Klicka på knappen för att komma till offertförfrågan.
TILL OFFERTFÖRGRÅGAN