STRÅLSKYDDSSKIVOR

Efficiently unleash cross-media information without cross-media value. Quickly maximize timely deliverables for real-time schemas.

STRÅLSKYDDSSKIVOR


Det finns två huvudsakliga typer av strålskyddsskivor för att skydda väggar, golv och tak mot strålning: de med bly och de utan. Dessa skivor används för att säkerställa en säker miljö i områden där det finns strålningsrisk, såsom i röntgenrum, medicinska anläggningar och industrilaboratorier. Båda typerna av skivor erbjuder effektivt skydd, men de som innehåller bly har traditionellt använts för att blockera strålning. Medan skivor utan bly, som Safeboard, utnyttjar andra material, som bariumsulfat, för att uppnå samma skyddsnivå utan att använda bly.VISITEK-skivan används som strålskyddande beklädnad på lätta stål- eller träregelväggar inom sjukvård och industri. Standardbredden är 450 mm för 1mm och 2mm och 900mm för skivor med 0,5mm bly.

Vid tjockare blyskikt anpassas skivbredden så att man får en hanterbar vikt på skivan. Höjden anpassas till gällande krav. Om extrema takhöjder förekommer eller tjockt bly erfodras delas plattorna på höjden. Denna skarv utförs med blyfjäder i not. Avväxling för horisontalskarv är inte nödvändig.PROJEKTERING BYGGSKIVOR
De vanligaste blytjocklekarna är 0,5-2,0 mm som lamineras på spånskiva 12-16 mm. Vid tjockare blyskikt används plywood eller tjockare spånskiva. Vid större skydd kan båda väggskivorna förses med blyklädda skivor, tex 9 mm bly på varje sida.

Beträffande skarvremsor av bly i fogar och remsor i bly mot anslutande golv och tak och väggar av annat material, hänvisas till Visiteks principritningar.

Undertak fungerar i princip som väggar. Takplattan ansluts till väggplattan med takhörnremsa. Golvskivor levereras som spontat golv. Vid planering för rör- och kabeldragningar bör dessa om möjligt samlas så att ett fåtal håltagningar behöver göras genom blyskiktet. Varje genomföring måste på ett strålskyddstekniskt riktigt sätt tätas. För utförande hänvisas till Visiteks principritningar. På de ställen där blyplåt har direkt kontakt med betong bör blyplåten eller betongen strykas med färg som ej släpper igenom syre.
VISITEK-SKIVAN PÅ ENKEL REGELSTOMME


I sjukhusbyggnader förekommer normalt innerväggar med en stålregelstomme, som på båda sidor är klädd med dubbla gipsskivor. Vid denna konstruktion byts i princip den inre skivan ut mot en strålskyddande väggskiva.

VISITEK-SKIVAN PÅ DUBBEL REGELSTOMME


I sjukhusbyggnader där många serviceledningar, el-uttag, skåp mm skall monteras i eller på väggarna rekommenderar vi att strålningsskyddet placeras mitt i väggen. På detta vis undviks håltagningar och efterlagningar i blyskiktet.

RÖNTGENSTRÅLSKYDD UTAN BLY

Safeboard är en miljövänlig, ergonomisk och kostnadseffektiv gipsskiva som ger skydd mot röntgenstrålning. Istället för bly innehåller den bariumsulfat, en naturlig och ofarlig förening som stoppar röntgenstrålar till 100%. Safeboard används främst i röntgenrum på sjukhus, tandläkarmottagningar, läkarmottagningar och veterinärkliniker.


LÄS MEROFFERTFÖRFRÅGAN

Du kan på vår hemsidan direkt be om en offertförfrågan. Vi kommer att återkoppla till dig så fort som möjligt med ett prisförslag. Klicka på knappen för att komma till offertförfrågan.
TILL OFFERTFÖRGRÅGAN